Huurachterstand voorkomen

In het huidige economische tij hebben veel mensen moeite om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de betaling van de huur – die WOONHUIS vgm, in naam van de eigenaar, volgens uw huurcontract voor of op de 1e van iedere maand moet ontvangen – kan dan in het geding komen. Verwacht u een verandering in uw inkomen of voorziet u problemen met de huurbetaling? Neem dan contact met ons op voordat het te laat is.

Door snel te reageren kunt u nog grotere problemen voorkomen. Want wat begint als een kleine betalingsachterstand, kan al snel oplopen tot een flinke schuld. En de praktijk leert dat het een bijna onmogelijke opgave is om zo’n schuld weer weg te werken. Dus voorziet u betalingsproblemen, wacht dan niet te lang maar neem direct contact met ons op.

Werkwijze bij huurachterstand
Betaalt u ondanks onze herinnering en aanmaning de huur niet, dan geven wij de vordering in handen van het incassobureau. In dat geval moet u rekening houden met het volgende.

Dit betekent:

  • Extra incassokosten die geheel voor rekening van u als de huurder komen;
  • Bij uitblijven van de betaling wordt de gerechtelijke procedure opgestart voor het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning;
  • Vanaf het moment van de overdracht verlopen alle contacten via het incassobureau en niet meer via WOONHUIS vgm.
WOONHUIS vastgoedmanagement