WOONHUIS vastgoedmanagement

Duurzaam beheer

De wetgeving ten aanzien van de verhuurmarkt is recent aangescherpt. Sociale huurwoningen die vóór 1 januari 2015 nog niet over een definitief Energielabel beschikten, dienen nu van een Energie-Index te zijn voorzien. Voor het verhuren van woningen die niet aan deze eis voldoen, riskeert de eigenaar een boete die flink kan oplopen.

Meerwaarde met een Energie-Index

Direct voordeel:
• Energie-Index telt mee in de puntentelling van een zelfstandige huurwoning.
• Energie-Index levert meestal meer punten op dan het Energielabel.

Voordeel op termijn:
• Energie-Index biedt gedetailleerd inzicht in de huidige status van elk object.
• Voorkom onnodige aanpassingen.
• Plan efficiënte investeringen.
• Dring het energieverbruik gericht terug.
• Verbeter de Energie-Index waar mogelijk, zodat uw object nog meer punten krijgt.

Voor u is de volgende vraag allereerst van belang: wat is voor uw object vereist?
Het onderstaande stroomschema geeft helder antwoord op de vraag of voor uw object in uw specifieke situatie een Energie-Index nodig is, of dat u kunt volstaan met een Definitief Energielabel.

Energielabel: geschatte waarden

Hoewel de termen ‘Energielabel’ en ‘Energie-Index’ sterk op elkaar lijken, zijn dit twee totaal verschillende zaken. Dat dit verwarrend kan zijn, begrijpen wij maar al te goed.
Daarom bekijken we ze hieronder even afzonderlijk.

Voorlopig Energielabel

Aan elk object in Nederland is op last van de Rijksoverheid een ‘Voorlopig Energielabel’ toegekend. Dit is gebaseerd op algemeen bekende gegevens, waaronder bouwjaar, type, en gebruiksoppervlak. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke staat van het object.

Definitief Energielabel

Het Voorlopig Energielabel kan eenvoudig omgezet worden naar een Definitief Energielabel. Hierbij kan de classificatie bijgesteld worden aan de hand van het opgeven van tussentijds uitgevoerde aanpassingen, zoals aanpassingen aan isolatie of installaties.

Nadeel van het Energielabel

Nadeel van het Energielabel is, dat de vastgestelde indicatie lang niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie. Bij het vaststellen van zowel het voorlopige als het definitieve Energielabel wordt namelijk in grote mate uitgegaan van geschatte waarden.

Energie-Index: duidelijk inzicht in vastgestelde situatie

De Energie-Index is een gestandaardiseerde weergave van de energiezuinigheid van elk object afzonderlijk. Dit wordt uitgedrukt in een getal dat gebaseerd is op een uitgebreide, gedetailleerde opname van het object. Dit onderzoek en de berekening van de Energie-Index worden door een gediplomeerd EPA-W adviseur uitgevoerd.

Om de Energie-Indexen van verschillende objecten vergelijkbaar te maken worden gestandaardiseerde bewonersgegevens gebruikt. Voor de Index kijken we dus wel of er een kamerthermostaat aanwezig is, maar niet of die op 20 of op 22 graden staat.

De Energie-Index ontvangt u van ons in een rapport met een korte beschrijving van de constructie en installaties van het object en informatie over het jaarlijkse energieverbruik.

De Energie-Index geeft een betrouwbaar beeld van de energiezuinigheid van een woning en is de basis voor ons Maatwerkadvies.

WAARDEVOL INZICHT = DOELGERICHT BESPAREN

Ook als voor uw object een Energie-Index niet verplicht is, wijzen wij u op de realistische waarde van de Energie-Index omdat dit rapport duidelijk laat zien op welke punten eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Maatwerkadvies

Op basis van de Energie-Index verzorgt WOONHUIS vgm desgewenst een Maatwerkadvies voor uw object. Zwakke schakels in de thermische schil worden vanuit de Energie-Index duidelijk aangewezen.

Compleet traject

Om u de zorg volledig uit handen te nemen, kan WOONHUIS vgm de door u gewenste bouwkundige aanpassingen vervolgens compleet uitvoeren.
Uiteraard gebeurt dit in duidelijk overleg.

Uw uitzicht op voordeel helder in kaart?

Laat ons voor elk van uw objecten de Energie-Index berekenen.
Wij nemen u graag de zorg rond het energiebeheer van uw objecten uit handen.

Klik hier voor ons contactformulier.